شرکت آرمان والای پارسیان - ارائه ی راهکارهای جامع صوت ، نور و تصویر - مجری، طراح و مشاور پروژه های صوتی و تصویری
شرکت آرمان والای پارسیان - ارائه ی راهکارهای جامع صوت و تصویر - مجری، طراح و مشاور  پروژه های صوتی و تصویری - طراح سالن  های آمفی تاتر، کنفرانس، سینما